REGRESNÍ TERAPIE
Abys poznal, kdo jsi, musíš někdy ztratit sám sebe