CO JE REGRESNÍ TERAPIE


REGRESNÍ TERAPIE má za cíl pochopit a zpracovat již prožitá traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouhou dobu po vzniku příčiny a tím znepříjemňují život.

Příčinou problému je situace, kterou člověk v minulosti nezvládnul. V regresi je člověk do této situace vrácen. Dostane příležitost ji znovu opakovaně prožít. Během jednotlivých průchodů dostává podvědomí člověka novou možnost se s problematickým podnětem vyrovnat.

Při zpracování těchto traumat používám metodu regresní terapie, která vychází z teorie Hlubinné abreaktivní psychoterapie-HAP Ing. Andreje Dragomireckého, využívající regresní asociační techniku, umožňující vybavovat si a znovu prožít nejen události stávajícího života včetně vlastního narození, ale jít pak ještě i dál do minulosti.

Princip spočívá v tom, že naše mysl si pamatuje vše, co během své existence zažila, všechny informace o pocitech, jak příjemných, tak i těch traumatických, jsou v nás uloženy a každý pak reaguje na stejné podněty různě. Pokud třeba na někoho v dětství zaútočí kočka, bude mít při každém kontaktu s kočkou nepříjemné pocity, které můžou přejít v alergii. Jiný člověk, který má krásné vzpomínky na prázdniny u babičky, kde byla i kočička, bude mít příjemné pocity a kočky mu vadit nebudou.

Příčinou této alergie je traumatická událost z dětství, kdy byl člověk napaden kočkou. Klient si během terapie prochází znovu tuto událost a plně si uvědomuje všechny své pocity, první průchod může být třeba takový, že vidí kočku, chce si jí pohladit a ona na něho najednou skočí a sekne ho drápem do ruky. V dalším si víc uvědomí bolest ze zranění a v dalším se objeví úlek z útoku, protože to nečekal. S dalšími průchody se tyto nepříjemné pocity dostávají z původního zúženého stavu, způsobeným traumatem, do stavu vědomého a tento člověk si tam vybaví i jiné okolnosti, třeba že tu samou kočku chvíli před tím tahal za ocas a ona se jen bránila. Pokud se v procházení události už nevyskytují žádné nepříjemné pocity a emoce, je tato příčina odstraněna a mysl tuto událost už neregistruje jako trauma a tělo tím přestává reagovat na kočky alergií.

JAK SEZENÍ PROBÍHÁ

Klient sedí naproti terapeutovi, má zavřené oči, terapeut vede pomocí otázek klienta k příčině jeho problému a následně jej zpracují. Nejde o hypnózu, klient je při plném vědomí, ale dokáže si vybavit události minulé a zároven komunikovat v přítomném čase. Po skončení terapie si vše pamatuje.  

Je důležité, aby klient napřišel na terapii unavený, sezení trvá  2 až 3 hodiny a někdy i déle. Dále by neměl minimálně den před sezením konzumovat žádný alkohol a nesmí být pod vlivem návykových látek. Pokud užívá psychofarmaka, musí tuto informaci sdělit.